CarBax

Podmienky

PODMIENKY ČLENSTVA V CarBax CLUBE

 1. Úvodné ustanovenia

         a. Program spoločnosti CarBax s.r.o. pod názvom CarBax Klub je vernostný program, prostredníctvom ktorého môže člen využívať výhody CarBax Klubu na ktorejkoľvek prevádzke CarBax.

         b. CarBax klub je zameraný na zjednodušenie a spríjemnenie používania umývacích a ostatných služieb pre svojich členov.

 

2. Podmienky nadobudnutia a trvania členstva vo vernostnom programe

          a. Členstvo vo vernostnom programe je možné nadobudnúť zakúpením ľubovolnej klubovej karty na niektorej z prevádzok umývacieho centra CarBax alebo cez internetový obchod www.carbax.sk.

 

Kúpa a výmena kariet

 3. Klubová karta

         a. Klubová karta CarBax je karta vernostného programu CarBax Klub, vlastnená spoločnosťou CarBax, s.r.o. na základe splnenia podmienok z bodu 2.

         b. Klubovú kartu CarBax je možné použiť na zakúpenie umývacích programov v automatickej umývacej linke, samoobslužných umývacích boxoch a v ďalších službách, pokiaľ sú zahrnuté do ponuky CarBax klubu.

         c. Prostredníctvom klubovej karty je možné:

                   i. Zakúpiť si ľubovolný umývací program na automatickej umývacej linke alebo samoobslužných umývacích boxoch.

          d. Za stratu či odcudzenie klubovej karty CarBax je zodpovený jej držiteľ.

          e. Zostatok na klubovej karte CarBax nemôže byť nahradený.

 

4. Druhy a výhody klubových kariet CarBax Klubu

         a. Zlatá karta je vydaná zákazníkovi na základe splnenia podmienok podľa bodu 2. K hodnote karty je pripočítaný bonus vo výške 15 €.

         b. Strieborná karta je vydaná zákazníkovi na základe splnenia podmienok podľa bodu 2. K hodnote karty je pripočítaný bonus vo výške 5 €.

         c. Bronzová karta je vydaná zákazníkovi na základe a splnenia podmienok podľa bodu 2. K hodnote karty je pripočítaný bonus vo výške 2 €.