CarBax

Podmienky

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ KLUBOVÝCH KARIET CARBAX

1. Úvodné ustanovenia

Vernostný program klubových kariet CarBaxCard spoločnosti CarBax s.r.o., ďalej aj pod názvom Klubové karty CarBax, je vernostný program, prostredníctvom ktorého môže člen využívať výhody CarBaxCard vo vybraných prevádzkach CarBax, pričom zadná strana klubovej karty vždy uvádza presnú adresu umývacieho centra alebo viacerých umývacích centier, v ktorom môže byť daná klubová karta použitá.

CarBaxCard úlohou je zjednodušenie a spríjemnenie používania umývacích a ostatných služieb pre svojich členov.

2. Podmienky nadobudnutia a trvania členstva vo vernostnom programe
Členstvo vo vernostnom programe CarBaxCard je možné nadobudnúť zakúpením klubovej karty v Meničke bankoviek CarBax alebo v niektorej z prevádzok umývacieho centra CarBax.

3. Kúpa a výmena kariet

Klubová karta

Je karta vernostného programu CarBaxCard, vlastnená spoločnosťou CarBax, s.r.o. alebo inou spoločnosťou oprávnenou používať klubové karty CarBax na základe splnenia podmienok z bodu 2.

Predstavuje jednu z platobných metód na zakúnie umývacích programov v samoobslužných umývacích boxoch CarBax a aj v ďalších službách na čistenie a údržbu vozidiel , pokiaľ sú zahrnuté do ponuky daného umývacieho centra CarBax.

Za stratu či odcudzenie klubovej karty CarBax je zodpovedný jej držiteľ.

Zostatok na klubovej karte CarBax nie je možné nahradiť.